...

Курс за работа с епоксидна смола

590.00лв.

Цената включва:

  • 3 нощувки  с включена закуска
  • 5 кг. Епоксидна смола за заливане
  • 1,3 кг. Епоксидна смола за запечатване
  • 4 дни практическа работа
  • Сертификат за завършване на курса

*Останалата след курса смола си остава за Вас

**Нощувките са по избор, ако сте от града или в близост до него можете да отбележите бутона “Без нощувки”

SKU: N/A Category:

По време на нашия практически курс ще получите ръководено практическо обучение за всяка стъпка от процеса на работа с епоксидна смола. Това включва:
– запознаване със свойствата на смолата,
– пропорциите при смесване,
– създаването на калъп,
– изливането на смолата,
– шлайфане,
– полиране,
Също така ще се запознаете и с:
– Избора на дървен материал
– Съхранение и подготовка на дървото
– Използването на различни декорации в смолата

Също така ще споделим всички наши съвети и трикове, които сме научили чрез дългогодишния ни опит.

Всеки участник ще разполага със “Стартов пакет” включващ 5кг епоксидна смола за изливане и 1,3кг смола за запечатване, дървен материал, 50х30 см калъп за изливане, съдове за измерване и изливане, предпазни средства (ръкавици и маски) и собствено място за работа.

Всички умения ще се придобият, докато участвате и помагате в обработката на дървения материал, изливането на епоксидна смола и след което ще практикувате техники за шлайфане и довършителни работи върху втвърдената смола.

В края на курса останалата смола ще си остане за Вас за да можете да продължите да практикувате научените умения.

Този курс е отворен за всеки желаещ. Не са необходими предишни познания за епоксидна смола.

Можете да намерите повече информация тук.

Преспиване

Нощувки в хотел, Без нощувки

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Курс за работа с епоксидна смола”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.