...

Политика за поверителност

Last Updated On 18-Aug-2023
Effective Date 07-Sep-2023

Тази Политика за поверителност описва политиките на Vision ViP Art LTD, улица „29-ти Януари“, Търговище 7700, България, имейл: visionvipart@gmail.com, телефон: 0899368883 относно събирането, използването и разкриването на вашата информация, която събираме, когато използвате нашия уебсайт ( https://visionvipart.com ). Чрез достъпа до или използването на услугите ни вие се съгласявате със събирането, използването и разкриването на вашата информация в съответствие с тази Политика за поверителност. Ако не сте съгласни със същото, моля, не влизайте и не използвайте услугите ни.

Ние може да променим тази Политика за поверителност по всяко време без предизвестие до Вас и ще публикуваме преработената Политика за поверителност в Услугата. Ревизираната Политика ще влезе в сила 180 дни след публикуването на ревизираната Политика в Услугата и вашият продължаващ достъп или използване на Услугата след този период ще означава приемане от Ваша страна на ревизираната Политика за поверителност. Затова ви препоръчваме периодично да преглеждате тази страница.

Информацията която събираме:

Ще събираме и обработваме следната лична информация за Вас:

  • Име
  • Електронна поща
  • Телефонен номер
  • Информация за заплащане

Вашите права:

В зависимост от приложимия закон може да имате право на достъп и коригиране или изтриване на вашите лични данни или да получите копие от вашите лични данни, да ограничите или да възразите срещу активното обработване на вашите данни, да поискате от нас да споделим (пренесем) вашите лични данни информация на друг субект, оттегляне на всяко съгласие, което сте ни предоставили за обработка на вашите данни, право на подаване на жалба до законов орган и такива други права, които могат да бъдат приложими съгласно приложимите закони. За да упражните тези права, можете да ни пишете на admin@visionvipart.com. Ние ще отговорим на вашето искане в съответствие с приложимото законодателство.

Имайте предвид, че ако не ни позволите да събираме или обработваме необходимата лична информация или оттеглите съгласието за обработка на същата за изискваните цели, може да нямате достъп до или да използвате услугите, за които е била търсена вашата информация.

Бисквитки и др.

За да научите повече за това как ги използваме и вашите избори във връзка с тези технологии за проследяване, моля, вижте нашата Политика за бисквитки.

Сигурност:

Сигурността на вашата информация е важна за нас и ние ще използваме разумни мерки за сигурност, за да предотвратим загуба, злоупотреба или неразрешена промяна на вашата информация под наш контрол. Въпреки това, предвид присъщите рискове, ние не можем да гарантираме абсолютна сигурност и следователно не можем да гарантираме или гарантираме сигурността на каквато и да е информация, която ни предавате и вие го правите на свой собствен риск.

Жалба / Длъжностно лице по защита на данните:

Ако имате някакви въпроси или притеснения относно обработката на вашата информация, която е достъпна при нас, можете да изпратите имейл до нашия служител по жалбите във Vision ViP Art LTD, улица „29-ти Януари“, имейл: admin@visionvipart.com. Ние ще отговорим на вашите опасения в съответствие с приложимото законодателство.

Shopping Cart
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.